"De ontwikkeling van vrouwen is cruciaal voor de ontwikkeling van dit land."

Guatemala is een van de armste landen in Midden-Amerika, met enorme contrasten tussen arm en rijk, en diepgewortelde ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een nieuw wetsvoorstel heeft tot doel vrouwen meer kansen te geven op toegang tot de arbeidsmarkt.

Lees meer

Via het stampende verkeer van Guatemala City bereik je de Guatemalteekse ge­meente Mixco. Hier maakt de kakofonie van verkeer, winkelcentra en cafés plaats voor de rust van het kinderdag­verblijf van Liss Perez. “Deze kinderop­vang ben ik begonnen voor het inkomen”, zegt Perez enthousiast. “Het geld gebruik ik voor de lokale vrouwenorganisatie die ik samen met andere vrouwen heb opgericht.” Al dertig jaar zet Perez zich in voor de ontplooiing van haar land­genotes. “Ik geloof dat we door de juiste omstandigheden te creëren, vrouwen kunnen laten floreren”, zegt Perez. “En dat vrouwen zo hun bijdrage aan de Guate­malteekse economie kunnen leveren.” Dat vrouwen daarbij best een handrei­king kunnen gebruiken, weet Perez als geen ander. In plaats van buiten te voetballen, zoals ze als kind graag deed, dwongen de omstandigheden haar als 14-­jarige om thuis voor haar broertjes te zorgen. De burgeroorlog die Guatemala 36 jaar lang verscheurde, liet zijn sporen na in de familie en Perez stond er al vroeg alleen voor. Toch lukte het haar om een opleiding te volgen en aan de slag te gaan. Nu kan ze andere vrouwen helpen om hetzelfde te doen. “De ontwikkeling van vrouwen is cruciaal voor de ontwikkeling van dit land.”

“Ik geloof dat we door de juiste omstandigheden te creëren, vrouwen kunnen laten floreren”

Perez is niet de enige Guatemalteekse die er zo over denkt. De wens om econo­misch onafhankelijk te zijn, zit diep bij veel vrouwen in dit Midden­-Ameri­kaanse land. Guatemala is een van de armere landen van de regio. De tegen­stellingen tussen arm en rijk zijn groot, net als de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, zeker in de rurale gebieden. En hoewel de gendergelijkheid volgens de Verenigde Naties al wat is toe­genomen, zijn het nog vaak de mannen die de inkomstenbronnen beheren en beslissingen nemen.

Onder aanvoering van parlementslid Sandra Moran dienden verschillende vrouwenrechtenorganisaties daarom een wetsvoorstel in om de economische positie van vrouwen in het land te ver­sterken. Als de wet wordt aangenomen, moeten vrouwen via krediet en training betere toegang krijgen tot de arbeids­markt. Een van de vrouwenorganisaties die het initiatiefwetsvoorstel volmon­dig ondersteunt, is Teresa. Deze sociale onderneming ligt verscholen achter de heuvels van Patzun, ten westen van Guatemala City. Te midden van een groep vrouwelijke medewerkers en bergen vol kleurrijk textiel, stelt Floridalma Lopez haar moeder, Teresa Lopez, voor; zij is de inspiratiebron van deze organisatie.

Gehuld in traditionele kleding en met trotse blik vertelt Teresa Lopez hoe zij met de productie en verkoop van textiel haar vijf dochters eigenhandig heeft grootgebracht. “Ik heb ze altijd geleerd hoe belangrijk het is om te werken en te blijven leren. Om persoonlijk en econo­misch onafhankelijk te zijn.” Met succes, zo blijkt, want inmiddels bekleden alle Lopez-­dochters belangrijke posities bij ministeries en overheidsinstellingen. Om ervoor te zorgen dat de oeroude kennis over kleur- en weefpatronen – die generaties lang van moeder op kind is doorgegeven – niet verloren gaat, hebben de dochters op hun beurt de organisatie Teresa opgericht. Zo willen ze ervoor zor­gen dat de traditionele textielproductie blijft innoveren met respect voor traditie.

 

Sandra Moran is parlementslid in Guatemala en initiatiefneemster van een wetsvoorstel dat de eco­nomische onafhankelijkheid van vrouwen moet versterken. De wet is opgesteld door verschillende vrouwenrechtenorganisaties in Guatemala en heeft als doel om vrouwen betere toegang te geven tot ondernemerschap en de mid­delen waarmee ze zichzelf kunnen ontwikkelen, zoals scholing, kapitaal en land. De wet LeyDem (‘Ley de Desarrollo Economico de las Mujeres’) werd in mei 2018 ingediend maar is vooralsnog niet aangenomen.

 

Dit artikel werd gepubliceerd op Internationale Vrouwendag in Trouw. Het is geschreven door Tialda Veldman.

"We willen bepaalde diepgewortelde ideeën over wie een succesvolle ondernemer kan zijn, uitdagen."

"Eén van de meest effectieve manieren om armoede te bestrijden, is door vrouwen economisch te helpen. Als je een vrouw helpt, help je de hele gemeenschap." Diana Amini, directeur van H&M Foundation, legt uit waarom ze CARE's werk ondersteunen.

Read this post