Access Approved

“Als we de bank vragen om een lening, dan krijgen we die niet omdat we geen onderpand hebben.”

Lees meer

Is het hebben van een bankrekening voor jou de gewoonste zaak van de wereld? Heb je een zakelijke lening afgesloten of misschien een hypotheek?

Voor miljoenen vrouwen over de hele wereld is dit onmogelijk. Zoals Yeo uit Ivoorkust, die geen lening kon afsluiten voor haar boerenbedrijf, omdat ze als vrouw geen land bezat dat de bank als onderpand nodig had.

Met de campagne ‘Access Approved’ vraagt CARE aandacht voor deze onrechtvaardigheid. We roepen de financiële sector op om producten en diensten te ontwikkelen die specifiek zijn ontworpen om aan de behoeften van vrouwen te voldoen.

Investeren in vrouwen

Een gebrek aan toegang tot financiering is een van de grootste belemmeringen voor vrouwelijke ondernemers in gemarginaliseerde gemeenschappen over de hele wereld. De statistieken en de vrouwelijke ondernemers vertellen hetzelfde: 80 procent van de door vrouwen geleide bedrijven met een kredietbehoefte krijgt geen of onvoldoende krediet. Dit komt neer op een enorm financieringstekort van 1,7 biljoen dollar.

Een betere dienstverlening aan vrouwen is niet alleen een goede zaak, maar ook een slimme zet. Het is namelijk gebleken dat vrouwen betere spaarders zijn dan mannen, en ook meer verantwoordelijke kredietnemers die financiële risico’s beter afwegen. Een betere toegang tot financiële dienstverlening is daarnaast goed voor de wereldeconomie: het biedt een potentieel van 330 miljard dollar aan jaarlijkse inkomsten.

Andere behoeftes aan dienstverlening

Mannen domineren de financiële sector en traditioneel zijn financiële producten en diensten ontworpen voor en door mannen. Onder vrouwen is er veel irritatie over de manier waarop financiële ondernemingen hen van dienst zijn. De ‘service’ wordt gekenmerkt  door gebrek aan respect, slecht advies, tegenstrijdig beleid en een schijnbaar eindeloze en weinig flexibele bureaucratie. Vrouwen hebben andere eisen dan mannen. Ze willen bijvoorbeeld meer gedetailleerde informatie, tijdbesparende toegang tot diensten, eenvoudige navigatie op websites en eenvoudigere toegang tot personeel en collega’s.

 

Door samen met vrouwen te werken aan collectief geld sparen, het verbeteren van hun zakelijke vaardigheden en door de toegang tot betaalbare leningen te vergemakkelijken, heeft CARE een verbazingwekkende resultaten geboekt. In Ethiopië heeft CARE onlangs 5.000 vrouwelijke ondernemers op deze manier ondersteund, waardoor hun inkomen met 500% is gestegen. Aan het begin van het project had 70% van de vrouwen geen spaargeld en aan het eind was dit percentage teruggelopen tot 3,6%. Door het partnerschap van CARE met een microfinancieringsverstrekker hebben veel Ethiopische vrouwen ook toegang gekregen tot leningen tegen een lage rente, die zij nu met succes terugbetalen.

Sparen is een vitale basis voor economische onafhankelijkheid en de Village Savings & Loans Associations van CARE hebben over meer dan 25 jaar bijna 7 miljoen leden in meer dan 45 landen rechtstreeks gesteund. Deze VSLA’s hebben voor bijna 1 miljoen leden trajecten gecreëerd voor het openen van hun eerste bankrekening.

Access approved: persoonlijke aanbevelingen aan de financiële sector

Door middel van de Access Approved-campagne delen vrouwen uit Sri Lanka, Ivoorkust, Jordanië en Peru voor het eerst hun verhalen op film en vertellen zij de banken wat nodig is om vrouwen toegang tot financiering te geven. Deze nieuwe films zijn bedoeld om de echte problemen voor het voetlicht te brengen en bevatten duidelijke en persoonlijke aanbevelingen aan de financiële sector:

  • Martha uit Peru: "Het is belangrijk voor banken om meer diensten voor vrouwen te creëren." Bekijk Martha's film hier
  • Bara'a uit Jordanië: "Het zou een enorm verschil maken als er meer vrouwen mee zouden beslissen over wie er een lening krijgt." Bekijk Bara'a's film hier
  • Jeanne uit Ivoorkust: "Als banken zich niet concentreren op onderpand of garanties, maar durven investeren in vrouwen, dan komen we tevoorschijn." Bekijk Jeanne en Yeo's film hier
  • Sarojini uit Sri Lanka: "Het is beter als er vrouwen bij de bank werken. Ze begrijpen ons beter." Bekijk Sarojini's film hier.

Kansen voor vrouwen en financiële instellingen

Al deze vrouwen nemen deel aan het Women in Enterprise Programme van CARE, dat wordt ondersteund door de H&M Foundation, en dat sinds 2014 wereldwijd 133.000 vrouwelijke ondernemers heeft weten te bereiken. Het programma laat zien dat als vrouwen leren hoe ze hun spaargeld kunnen beheren en toegang hebben tot de juiste zakelijke vaardigheidstraining, ze met succes hun eigen bedrijf kunnen opbouwen.

Investeren in vrouwelijke ondernemers is een driedubbele kans: het opent nieuwe zakelijke perspectieven voor financiële instellingen, het versterkt de ondernemingen en het leven van de vrouwen, en het domino-effect van gelijkheid zal voelbaar zijn in hun gemeenschap en daarbuiten. Dit is een nog niet aangeboorde markt voor financiële instellingen en CARE wil met hen samenwerken om ervoor te zorgen dat iedereen er baat bij heeft.

"De ontwikkeling van vrouwen is cruciaal voor de ontwikkeling van dit land."

Guatemala is een van de armste landen in Midden-Amerika, met enorme contrasten tussen arm en rijk, en diepgewortelde ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een nieuw wetsvoorstel heeft tot doel vrouwen meer kansen te geven op toegang tot de arbeidsmarkt.

Read this post