“Jij zult geen succes hebben, je bent een vrouw.”

Hoe Noemí uit Peru haar ooms het tegendeel bewees.

Lees meer
Noemí Yauri, 30 Peru Vegetable farmer Storyline

Noemí uit Peru was al vanaf jonge leeftijd omringd door twijfelaars. Haar ooms zeiden tegen haar: “Jij zult geen succes hebben, je bent een vrouw.”

Noemí werkte sinds haar kindertijd met haar familie op het land, maar in tegenstelling tot veel andere meisjes uit haar dorp, kon ze haar school afmaken en daarna technische landbouw studeren.

Nadat ze op 21-jarige leeftijd trouwde, twijfelde Noemí over haar keuze voor een carrière in de landbouw. Ze probeerde verschillende bedrijven op te zetten, waaronder een veehouderij: "Ik begon met vee, maar dat leverde niet veel op. Het was veel werk en al het geld ging naar hun vitamines en voer. Nu heb ik winstgevender werk.”

Noemí heeft nu een bedrijf in groenteteelt en is de voorzitter van een kleine vereniging. Ze begon in het familiebedrijf waarin ze alleen met haar moeder werkte. Nu werkt ze in een landbouwvereniging met 15 vrouwen waaraan zij als voorzitter leiding geeft. De vrouwen rouleren het werk en afhankelijk van het seizoen huren ze andere mensen in om op het land te werken. Het was echter niet gemakkelijk om anderen ervan te overtuigen en te organiseren om zich aan de moeilijke groenteteelt te wijden. Toch is het de vrouwen gelukt om de vruchten van hun arbeid te plukken. Alle vrouwen hebben zich persoonlijk ontwikkeld en de financiële situatie van hun gezin verbeterd.

Noemí en haar medeboerinnen

Noemí moest veel verschillende obstakels overwinnen om ondernemer te worden. De grootste uitdaging was het gebrek aan steun voor kleine bedrijven van de lokale overheid en de beperkte toegang tot water. Ook de maatschappij was vaak een obstakel. Ze had altijd het gevoel dat veel mensen niet in haar geloofden omdat ze een vrouw was en dit idee werd versterkt door haar eigen familie. Nu heeft ze laten zien dat haar ooms ongelijk hadden en dat de groenten die ze verbouwt “als warme broodjes over de toonbank gaan”.

Noemí heeft altijd geloofd dat vrouwen om vooruit te komen niet afhankelijk moeten zijn van een man. Zelfs nu weet ze dat ze niet alleen van het salaris van haar man kan leven, omdat dit niet genoeg is. Gelukkig steunen ze elkaar en stimuleert hij haar om door te gaan op haar weg naar zakelijk succes. Noemí heeft geholpen om de percepties in de gemeenschap te veranderen. Niet alleen van haarzelf, maar ook van veel andere vrouwen.

Sinds Noemí steun van CARE heeft ontvangen, zijn haar productie en verkoop sterk verbeterd. Nieuwe technieken vertalen zich in betere producten, waaronder biologische producten, met een directe verkoopprijs tussen producent en klant. Noemí voegt toe: "Ik heb geleerd om mijn productiekosten bij te houden en onderscheid te maken tussen de winst die verschillende groenten opleveren. Daardoor weet ik al welke groenten in welk seizoen het meest opleveren."

Noemí blijft in haar plantage van meer dan 2.000 vierkante meter investeren, met behulp van leningen voor zakelijke verbeteringen, die ze heeft weten terug te betalen. Noemí is er trots op dat ze bijdraagt aan de inkomsten van haar gezin en gebruikt de winst voor het onderwijs en eten voor haar twee kinderen.

Noemí heeft nu vaste klanten op de jaarmarkten en biologische markten in een van de exclusieve buurten in de regionale hoofdstad, maar ze heeft nog steeds grotere plannen. Ze vertelt: “De komende vijf jaar wil ik onze landbouwgrond uitbreiden, een eigen pakhuis realiseren en ons eigen merk opzetten met alle normen om in lokale supermarkten te verkopen.”

Noemí wil niet alleen haar groentehandel uitbreiden, maar ook toerisme studeren, zodat ze samen met haar partners toeristische diensten op het platteland kan aanbieden. Ze geeft nooit op en dat is de boodschap die ze meegeeft aan andere vrouwen die misschien te bang zijn om een nieuw bedrijf op te zetten: "Er is altijd twijfel en het kan altijd mislukken, maar het leven bestaat nu eenmaal uit winnen en verliezen. Je moet het altijd proberen en door die inspanning kom je verder."